• Khu liên hợp Công Nghiệp - Đô Thị - Dịch Vụ Bình Dương

    Khu liên hợp Công Nghiệp - Đô Thị - Dịch Vụ Bình Dương

    Được sự đồng ý của lãnh đạo Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc giao cho Tổng công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư hạ tầng Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ và Đô thị Bình Dương. Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện, đến nay dự án Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ và Đô thị Bình Dương đã đạt tỷ lệ hơn 98% trên tổng diện tích quy hoạch.